100% angielski

Pełne zanurzenie w języku angielskim realizowane na co dzień przez międzynarodowy zespół Lalilu to nasz wyróżnik. Nauczyciele rozmawiają z dziećmi wyłącznie po angielsku. Pracujemy w oparciu o autorski program. W każdej grupie jest na stałe minimum dwoje nauczycieli: native speaker (z Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych) oraz Polak/Polka komunikujący się z dziećmi biegle w języku angielskim.

W okresie wczesnego dzieciństwa mózg człowieka jest niejako zaprogramowany na poznawanie języka. Jeżeli dzieci rozpoczną naukę przed ukończeniem 4 roku życia mają duże szanse by oprócz możliwości łatwego kontaktu z ludźmi na całym świecie skorzystały też z daru dwujęzyczności. Ten dar to elastyczność myślenia, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i bardziej rozwinięte zdolności matematyczne.

Mózg dziecka, które każdego dnia ma kontakt z drugim językiem, wykonuje ciągłą pracę, w efekcie dziecko zawsze może nazwać rzecz, zjawisko czy idee na dwa różne sposoby. Z tego daru mogą skorzystać nie tylko dzieci urodzone w rodzinach dwujęzycznych, ale również te, które przez minimum 1/3 dnia są zanurzone w obcym języku. Tak właśnie dzieje się w przypadku dzieci w Lalilu, które są zanurzone w języku angielskim przez cały czas pobytu w przedszkolu. To odróżnia nas od przedszkoli dwujęzycznych, gdzie jeden z nauczycieli mówi po angielsku a drugi po polsku (jest w pewnym sensie tłumaczem) co powoduje, że dzieci nie wykonują wysiłku intelektualnego do aktywnej nauki języka, a jedynie „osłuchują się” z jego brzmieniem.

W Lalilu wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. Kiedy malujemy – rozmawiamy po angielsku, kiedy gotujemy – rozmawiamy po angielsku, kiedy pielęgnujemy rośliny w naszym ogródku – rozmawiamy po angielsku, kiedy śpiewamy – śpiewamy po angielsku, kiedy eksperymentujemy – rozmawiamy po angielsku, na spacerze, podczas obiadu czy swobodnej zabawy – zawsze rozmawiamy po angielsku. Jesteśmy w tym konsekwentni.

Nie ograniczamy się jednak tylko do „zanurzenia” dzieci w języku. Dzieci aktywnie uczą się języka. Dwa razy do roku indywidualnie sprawdzamy postępy każdego dziecka w nauce angielskiego.

Pracujemy w oparciu o nasz program autorski, napisany przez brytyjskiego pedagoga, specjalistę w dziedzinie nauczania języków obcych, który spędził 3 lata w Lalilu pracując z dziećmi, obserwując ich początkowy potencjał i postępy. Dzięki temu dostosował program do potrzeb i możliwości dzieci polskojęzycznych.

Dodatkowo dzieci korzystają z bogatego materiału językowego Marii Montessorii oraz specjalnie tworzonych przez naszych nauczycieli pomocy do nauki języka angielskiego w oparciu o metodę Montessorii.

Autorski program Lalilu obejmuje również nauczanie matematyki w języku angielskim.

Jasne i przemyślane, cierpliwe i celowe podejście naszych nauczycieli sprawia, że dzieci bardzo szybko zaczynają rozumieć coraz bardziej rozbudowane komunikaty w języku angielskim. W ostatnim roku nauki w Lalilu – wszystkie dzieci swobodnie rozmawiają po angielsku zarówno z nauczycielami, jak i rówieśnikami.