Metoda

W Lalilu w wyważony sposób łączymy spontaniczną zabawę nastawioną na rozwijanie kreatywności i kompetencji społecznych z naturalnym nabywaniem gotowości szkolnej. Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę zarówno w szkołach polskich (w tym w szkołach muzycznych), jak i anglojęzycznych.

Pełne zanurzenie w języku angielskim realizowane na co dzień przez międzynarodowy zespół Lalilu to nasz wyróżnik. Nauczyciele w Lalilu rozmawiają z dziećmi wyłącznie po angielsku. W każdej grupie jest na stałe minimum dwoje nauczycieli: native speaker (z Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych) oraz Polka / Polak komunikujący się z dziećmi biegle w języku angielskim.

Pracujemy w oparciu o nasz autorski program, integrujący różne podejścia do pracy z dziećmi z wykorzystaniem szerokiego spektrum pomocy dydaktycznych, zarówno tych nowoczesnych, których skuteczność sprawdziliśmy, jak i montessoriańskich. W Lalilu dostosowujemy metodę do dziecka, a nie odwrotnie dlatego pracę z materiałami Montessori, obok innych narzędzi, traktujemy jako uzupełnienie naszego programu. Dzieci na co dzień pracują z materiałami Montessori z obszaru sensoryki, matematyki, języka, kultury i życia praktycznego. Dziecko, oprócz zdobywania konkretnych umiejętności, rozwija samodzielność myślenia, wewnątrzsterowność, wydłuża proces koncentracji.

Nauka czytania w Lalilu odbywa się w naturalny, nie wymuszony sposób – dzieci w Lalilu otoczone są światem dźwięków, liter, książek i opowieści i z wielkim zainteresowaniem poznają go. Okres przedszkolny to czas szczególnej wrażliwości na poznawanie języka a także czytania dlatego dzieci z łatwością absorbują zarówno angielski jak i polski.

Dzieci w Lalilu na co dzień rozwijają postawę twórczą i poczucie sprawstwa poprzez liczne projekty interdyscyplinarne, trening kreatywności, zajęcia sensoryczno – plastyczne, warsztaty kulinarne, występy teatralne i wycieczki. Do Lalilu zapraszamy inspirujących gości i angażujemy dzieci w działania charytatywne.

Sztuka, którą tworzymy to niekoniecznie gotowy produkt do zabrania do domu, interesuje nas bowiem sam proces tworzenia, a nie efekt. Każde zajęcia nastawione są na doświadczenie i proces wewnętrzny.

Jednym z filarów Lalilu jest muzyka, miłość do niej przekazujemy dzieciom każdego dnia. Staramy się zapewnić dzieciom stymulujące muzycznie środowisko. Zależy nam na stałym świadomym rozwijaniu uzdolnień muzycznych dzieci, a nie jedynie przygotowywaniu przedstawień czy koncertów.

Nie zapominamy także o sporcie gdyż wczesny rozwój umiejętności fizycznych to dar na całe życie. Każdego dnia rozwijamy naszą gibkość, siłę, równowagę i koordynację a co za tym idzie świadomość swojego ciała i pewność siebie podczas zajęć sportowych. Codziennie, bez względu na pogodę, wychodzimy na dwór – na plac zabaw a także na spacery na pobliskie Pola Mokotowskie.

W Lalilu empatycznie towarzyszymy dzieciom w odkrywaniu świata. Budujemy bliskie relacje z dziećmi oparte na zrozumieniu, zaufaniu i wzajemnym szacunku. W komunikacji z dziećmi opieramy się na zasadach Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga.