Rozwijamy kreatywność

Jak nie zniszczyć tkwiącej w dzieciach naturalnej kreatywności a wręcz przeciwnie, sprawić by nie bały się dziwnych pomysłów, nieoczekiwanych odpowiedzi, miały odwagę myśleć inaczej? Dziś nie wiemy, jakie umiejętności, wiedza, będą przydatne naszym dzieciom za 20-30 lat. To co uniwersalne to elastyczność, umiejętność adaptacji do nowych warunków. W badaniach zapoczątkowanych kilkadziesiąt lat temu, dzieci przedszkolne, które uzyskały wysoki wynik w testach kreatywności to dzisiaj spełnieni liderzy w wielu dziedzinach, nie tylko artyści. Okazuje się, że kreatywność ma większe znaczenie niż inteligencja, wiedza czy talent w osiągnięciu życiowych sukcesów.

Czym jest kreatywność? To umiejętność widzenia rzeczy w inny sposób, znajdowania oryginalnych rozwiązań, zdolność tworzenia czegoś nowego lub wykorzystywania tego co już wymyślono, w nowy, zaskakujący sposób. Wszystkie dzieci są kreatywne, maja naturalną tendencję do fantazjowania i eksperymentowania. Aby wyobraźnia i kreatywność odgrywały ważną rolę także w ich dorosłym życiu, w Lalilu dajemy dzieciom inspirującą do tworzenia przestrzeń (w sposób przemyślany zaprojektowaną) i czas do zabawy. Pielęgnujemy spontaniczność dziecięcej wyobraźni i kultywujemy u dzieci niezależne myślenie i samodzielność.

W Lalilu dzieci same znajdują odpowiedzi na pytania i wypracowują nieoczywiste rozwiązania problemów. Towarzyszą temu projekty interdyscyplinarne, treningi kreatywności, warsztaty kulinarne, wycieczki a także różne formy twórczości artystycznej. Malujemy, poznajemy kolory, faktury i formy. Rysujemy, tkamy i rzeźbimy. Pracujemy z naturalnymi materiałami takimi jak glina, papier, patyki, szyszki, kamienie, kasztany czy jarzębina. Sztuka, którą tworzymy to niekoniecznie gotowy produkt do zabrania do domu, często praca w trakcie zmienia się wielokrotnie, a materiały wracają do ponownego wykorzystania. Interesuje nas bowiem sam proces tworzenia, a nie efekt. Każde zajęcia nastawione są na doświadczenie i proces wewnętrzny.

Dużą wagę przywiązujemy do tego, by dzieci miały czas na spontaniczną, niekierowaną zabawę. To wtedy właśnie najbardziej rozwijają wyobraźnię i kompetencje społeczne. Doświadczają różnorodności życia, dokonują wyborów, mają wpływ na rzeczywistość. Poprzez wchodzenie w różne role w zabawie, dzieci uczą się współpracy, negocjowania, umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów. Doświadczają też podejmowania ryzyka i efektów swoich decyzji.

Aby stymulować dzieci do nowych pomysłów, w przestrzeni przedszkola dla dzieci dostępne są liczne, zróżnicowane i pogrupowane przedmioty, których przeznaczenie nie jest z góry zdefiniowane. W przeciwieństwie do tradycyjnych zabawek, jak samochód strażacki czy plastikowe owoce, w przypadku których nie potrzeba wiele wyobraźni, by nimi się bawić – przedmioty w Lalilu (np. tkaniny, kasztany czy muszelki) dają nieskończone możliwości zabawy. Dzieci inspirują się nimi, dokonują wyborów, odkrywają ich właściwości, nadają nowe znaczenia i wykorzystują je w zaskakujący sposób. To stymuluje ciekawość, pobudza wyobraźnię i kreatywne myślenie.