Wartości

Wartości, które są nam bliskie i które na co dzień staramy się przekazywać dzieciom to tolerancja, otwartość na świat, odpowiedzialność, współdziałanie, uczciwość i szacunek dla innych ludzi, przyrody i pracy.

To, co w Lalilu jest szczególnie ważne to relacje. Budujemy je w poprzez bliski i autentyczny kontakt – z uwagą i ciekawością odczytujemy uczucia i potrzeby dzieci. Empatycznie towarzyszymy im w odkrywaniu świata. W komunikacji z dziećmi opieramy się na zasadach Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga.

Dzieci w Lalilu bawią się i pracują w atmosferze porozumienia i współpracy. Na co dzień w mądry sposób zachęcamy dzieci do współpracy. Dzięki temu w Lalilu dzieci budują poczucie własnej wartości, rozwijają samodzielność, pewność siebie i umiejętność współpracy. To pomoże im w przyszłości budować relacje oparte na miłości, zrozumieniu, zaufaniu, wzajemnym docenianiu i poszanowaniu.

Zależy nam również na tym, by nasze dzieci były w przyszłości wrażliwymi społecznie dorosłymi. Już teraz uświadamiamy je dlaczego należy i warto nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Każdego roku przeprowadzamy w Lalilu akcję charytatywną, w którą zaangażowane są zarówno dzieci, jak i rodzice.

Zaszczepiamy w dzieciach zainteresowanie i otwartość dla innych kultur, zwyczajów i tradycji – pokazujemy dzieciom, że różnorodność świata jest jego największą wartością. Nie unikamy trudnych pytań, prowokujemy dyskusje i rozmawiamy o odmienności. Przełamujemy stereotypy np. związane z płcią lub wiekiem.

Kształtujemy również w dzieciach postawę ekologiczną rozwijając empatię dla świata zwierząt i roślin. Dzieci w Lalilu czują, że wszyscy jesteśmy częścią przyrody i nie jest nam ona obojętna.

Jako organizacja jesteśmy miejscem egalitarnym, skupionym na jednostce, szanującym odmienności, doceniającym własną inicjatywę i dającym wszystkim w zespole duża dozę autonomii i przestrzeń do realizacji swoich pomysłów. Brak hierarchii i demokratyczne relacje między dorosłymi przekładają się na swobodę działania dzieci, które na co dzień obserwują pozytywne efekty tak zorganizowanego świata.