Wartości

Wartości, które są nam bliskie i które na co dzień staramy się przekazywać dzieciom to:

  • odpowiedzialność,
  • współdziałanie,
  • tolerancja,
  • uczciwość,
  • otwartość na świat,
  • szacunek dla innych ludzi, dla przyrody i pracy.

To, co w Lalilu jest szczególnie ważne to relacje – relacje między dziećmi i między dziećmi a nauczycielami – budujemy je w poprzez bliski i autentyczny kontakt – z uwagą i ciekawością odczytujemy uczucia i potrzeby dzieci. Opieramy się na idei rodzicielstwa bliskości i porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga.

Dzieci w Lalilu bawią się i pracują w atmosferze porozumienia i współpracy. Nie stosujemy kar i nagród. Wspólnie ustalamy zasady obowiązujące w Lalilu i rozwiązujemy problemy. Dzięki temu w Lalilu dzieci budują poczucie własnej wartości, pewność siebie i umiejętność współdziałania.

Zależy nam również na tym, by nasze dzieci były w przyszłości wrażliwymi społecznie dorosłymi. Już teraz uświadamiamy je dlaczego należy i warto być otwartym na potrzeby innych. Każdego roku przeprowadzamy w Lalilu akcję charytatywną, w którą zaangażowane są zarówno dzieci, jak i rodzice.

Kształtujemy również w dzieciach postawę ekologiczną rozwijając empatię do świata zwierząt i roślin. Dzieci w Lalilu czują, że wszyscy jesteśmy częścią przyrody i nie jest nam ona obojętna.